PDF van het rapport

De PDF versie van het rapport

Inleiding

Een van de voordelen van het werken met Kirra Jaarverslag is dat content vanuit 1 bron (Kirra Jaarverslag) wordt gepubliceerd naar de website en PDF. 
De content is in beide publicatievormen qua inhoud gelijk. Uiteraard wijkt een PDF qua formaat af van een website. Dit maakt ook dat er in Kirra Jaarverslag enkele mogelijkheden zijn om de PDF publicatievorm te beïnvloeden.

Voorpagina en hoofdstukstartpagina's in de PDF

Standaard wordt de achtergrondfoto van de startpagina en hoofstukpagina's ook gebruikt in de PDF. 

Daar wordt vervolgens de titel van het hoofdstuk en de startpagina op getoond. Voor de startpagina kan ook een subtitel worden ingevoerd die dan ook wordt getoond. 

Wil je bijvoorbeeld het logo ook op de voorpagina van de PDF tonen, dan kan dat als maatwerk worden aangepast. Ook kun je er voor kiezen om een eigen PDF als vervanging voor de startpagina te tonen. Zie daarvoor de paragraaf hieronder: "Alternatieve pagina in de PDF tonen" .

Opmaak van de PDF beinvloeden

Standaard wordt de PDF samengesteld uit de volgende pagina's en ook in deze volgorde

  • De startpagina
  • De inhoudsopgave (wordt automatisch samengesteld)
  • De pagina's die onder de startpagina zijn toegevoegd.
  • De hoofdstukken (in de volgorde waarin ze in de boom in Kirra staan) met de toegevoegde pagina's eronder.
  • De pagina's die zijn toegevoegd aan het rechtermenu.

Een uitzondering hierop zijn de pagina's waar is aangegeven dat deze niet in de PDF hoeven worden getoond.
Automatisch begint elke pagina in Kirra op een nieuw blad in de PDF. 

Soms begint een alinea net onderaan een pagina terwijl je zou willen dat deze op het volgende blad begint. In Word gebruikt je dan vaak "Ctrl + Enter" om naar een nieuwe pagina te gaan. In Kirra Jaarverslag werkt dat anders, namelijk door het pagina-einde component toe te voegen. Het pagina-einde component voeg je net als alle andere componenten toe op een pagina. Het pagina-einde component doet op de website niks. Het zorgt er wel voor dat de tekst na het pagina-einde component in de PDF altijd op een nieuwe pagina begint. 

Alternatieve pagina in de PDF tonen

Soms wil je een bepaalde pagina of component alleen in de PDF tonen of juist alleen online. Denk bijvoorbeeld aan een YouTube component welke je niet in de PDF wilt hebben. Je hebt de mogelijkheid bij pagina's en componenten om dit in te stellen. 

Je doet dit bij een pagina onder het tabblad "eigenschappen" en bij een component bij de "Instellingen"

 Instellingen op component-niveau. 


 Eigenschappen op pagina-niveau 

Bij het onderdeel PDF-export kunt je de volgende instellingen ingeven:

  • De betreffende pagina zowel online als in de PDF laten zien.
  • De betreffende pagina alleen online tonen.
  • De betreffende pagina alleen in de PDF tonen.

Ook kun je hier een vervangende pagina voor in de PDF invoegen. Dit moet een .pdf-bestand zijn. Deze vervangt dan de betreffende pagina in de PDF. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om een aparte voorpagina te laten zien in de PDF. 

Je kunt dit voor elke pagina doen. Je kunt dus ook pagina's toevoegen in Kirra die alleen in de PDF wordt getoond. 

Voor de voorpagina wordt vaak een vervangende PDF toegevoegd. Doe je dit niet dan zal de voorpagina van de PDF (net als bij de hoofdstukfoto's) worden samengesteld door gebruik te maken van de achtergrondfoto, titel en subtitel van de startpagina. 


Een aparte voorpagina voor de PDF Een aparte voorpagina voor de PDF

De voorpagina op de website De voorpagina op de website


Header & Footer & Paginanummering

Standaard heeft de PDF een paginanummering. Deze is niet te beinvloeden. 
Standaard heeft de PDF ook geen header en footer. Deze kunnen wel als maatwerk worden toegevoegd.