Timeline

Hier is inzichtelijk welke pagina's als laatste bewerkt zijn en door wie. Via de links in de timeline kun je gemakkelijk navigeren naar de laatste pagina's waar je aan hebt gewerkt. 

Tevens geeft de timeline melding van bepaalde andere aanpassingen in Kirra, zoals notificaties of modules die zijn toegevoegd.