Eigenschappen van pagina's en componenten

Eigenschappen van pagina's

Een pagina heeft verschillende eigenschappen die te vinden zijn onder het tabblad "eigenschappen" van de betreffende pagina. In dit hoofdstuk worden ze een voor een behandeld. 

Bestandsnaam

De bestandsnaam is de naam zoals deze wordt weergegeven in de url van de website. 
Bijvoorbeeld: http://jaarverslag2014.gasterra.nl/gas/marktontwikkeling
Het deel achter de laatste "/" is de bestandsnaam van de pagina.  

Pagina-eigenaar

Een gebruiker kan zichzelf pagina-eigenaar maken. Het gevolg hiervan is dat deze persoon in het "pagina-overzicht" bij de betreffende pagina wordt afgebeeld. 
Verder zitten hier nog geen functies aan gekoppeld. In de toekomst worden hier misschien notificaties aan gekoppeld. 

Paginatype

Geeft aan wat voor soort pagina het is. Het omzetten van pagina's zonder technische kennis wordt afgeraden en kan leiden tot verlies van data. 

PDF-export

Bij het onderdeel PDF-export kan je de volgende instellingen ingeven:

  • De betreffende pagina zowel online als in de PDF laten zien.
  • De betreffende pagina alleen online tonen.
  • De betreffende pagina alleen in de PDF tonen.

Ook kun je hier een vervangende pagina voor in de PDF invoegen. Dit moet een .pdf-bestand zijn. Deze vervangt dan de betreffende pagina in de PDF. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om een aparte voorpagina te laten zien in de PDF. 

Eigenschappen ten bate van zoekmachine-optimalisatie

Hier kun je verschillende zaken instellen m.b.t. de werking van interne en externe zoekmachines. 

Agendering

Hier kun je aangeven of een pagina pas vanaf een bepaalde datum getoond moet worden en/of tot een bepaalde datum.

Menu's en mobiele versie

Wil je dat een bepaalde pagina niet als submenu-item zichtbaar is onder een hoofdstuk in het menu, dan kun je dat hier instellen. De pagina is wel gewoon online beschikbaar. 

De instellingen voor de mobiele versie hebben geen effect. Dit is nog uit een oudere versie van Kirra. 

Eigenschappen van componenten

Bovenstaande instellingen voor pagina's zijn ook gedeeltelijk in te stellen op component-niveau. Deze zijn toegankelijk via het icoon instellingen dat zichtbaar wordt als je een component hebt aangeklikt.