Component

Een component is een alinea, afbeelding, tabel etc. die je kan toevoegen aan een pagina.