Add comments

Werken met "add comments"

Comments geven met een gebruikersaccount van Kirra

Gebruikers kunnen via de voorkant op de website commentaar/feedback geven.  Om feedback te kunnen geven moeten gebruikers ingelogd zijn in Kirra. Ze moeten dus ook een gebruikersaccount van Kirra CMS hebben. Deze kunnen worden aangemaakt via de module "gebruikers". Lees meer over gebruikers aanmaken in het hoofdstuk "Rechten en Gebruikers". Als ze een gebruikersaccount hebben is ook zichtbaar wie de feedback heeft gegeven. 

Comments geven

Als gebruikers zijn ingelogd in Kirra kunnen ze via een extra tabblad in hun browser naar de website (<domeinnaam>.sites.kirra.nl) gaan. Daar kan vervolgens feedback worden gegeven op teksten door de tekst te selecteren waarop men feedback wil geven. Er verschijnt dan een venstertje waar de feedback kan worden gegeven. Er kunnen meerdere mensen feedback geven op hetzelfde stuk tekst. Hierdoor is het ook makkelijk voor de verwerker om te zien hoe iedereen over iets denkt. 

Comments verwerken in Kirra CMS

De comments worden in Kirra CMS opgeslagen. Alle comments zijn inzichtelijk via de module "Aantekeningen". Ook op de pagina zelf waar de aantekening is gemaakt zijn de comments te zien. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant in Kirra CMS.


Comments zijn aan de voorkant zichtbaar middels een cijfer (aantal comments) dat klikbaar is. Comments zijn aan de voorkant zichtbaar middels een cijfer (aantal comments) dat klikbaar is.

In het menu in Kirra is zichtbaar op welke pagina's comments zijn gegeven. In het menu in Kirra is zichtbaar op welke pagina's comments zijn gegeven.


Alle comments zijn in Kirra CMS toegankelijk via de module "Aantekeningen" Alle comments zijn in Kirra CMS toegankelijk via de module "Aantekeningen"


Bij elk component waar een comment op is gemaakt is dit ook zichtbaar. Bij elk component waar een comment op is gemaakt is dit ook zichtbaar.